13 februari 2019

Onderzoek wijst uit: depressie kan erfelijk zijn

Depressie is een volksziekte: bijna 20% van de Nederlandse volwassenen krijgt vroeger of later in hun leven weleens te maken met een depressie. Hoewel omgevingsfactoren zeker een rol spelen bij het ontwikkelen van een depressie, vermoedt de wetenschap al jaren een erfelijke component. Tot op heden konden er, zelfs door grootschalige onderzoeken, geen genen worden gevonden die verband houden met depressieve klachten. Een internationaal onderzoek onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft daar verandering in gebracht. Onlangs werden de resultaten gepubliceerd in het vaktijdschrift Molecular Psychiatry.

Nieuwe aanpak door combinatie van studies

In eerste instantie ging het team aan de slag door de gegevens uit andere studies te combineren. Bestaande studies over depressie werden in kaart gebracht, samen met studies over twee andere psychiatrische aandoeningen, bipolaire stoornis en schizofrenie. Deze twee aandoeningen blijken een erfelijke achtergrond te hebben die ook verband houdt met de aanleg voor depressies. Het voordeel was dat er voor zowel bipolaire stoornis als schizofrenie al andere grootschalige onderzoeken hadden plaatsgevonden. Dit maakte het eenvoudiger om ook genetische markers voor depressie te identificeren en resulteerde in 20 nieuwe genetische markers.

Toetsing van de bevindingen

De volgende stap was om de resultaten te toetsen. In een onafhankelijke steekproef onder participanten in de UK Biobank, die gevraagd werden naar hun ervaringen met depressie, kwamen uiteindelijk 13 markers “bovendrijven”. 5 van deze markers waren al in andere wetenschappelijke literatuur geïdentificeerd en bevestigden eerder onderzoek. 8 markers uit het onderzoek waren echter geheel nieuw.  

Verrassende uitkomst, ook voor het team zelf

De hoofdonderzoekers van het UMCG zijn zelf ook verrast door de uitkomst. Catharina Hartman ging er, op basis van eerdere onderzoeken die weinig opleverden, vanuit dat depressie en andere psychiatrische aandoeningen te complex waren. Genetisch epidemioloog Harold Snieder vindt het veelbelovend dat het combineren van bestaande studies tot dergelijke nieuwe inzichten kan leiden: ”Langzaam leren we meer over de onderliggende biologische mechanismen.” Wel wijzen de onderzoekers erop dat het nog een tijd kan duren voordat deze bevindingen hun nut bewijzen in de praktijk. Het team spreekt de hoop uit dat het onderzoek een bijdrage kan leveren aan de preventie, het vroegtijdig signaleren van een depressie en het bieden van een adequate behandeling.

bron: UMCG

Wie is Interchange?

Wij helpen zorgprofessionals bij het vinden van een vaste baan, detacheer-werk of uitzendwerk. En ben je ZZP’er of overweeg je er een te worden? Wij staan je bij met opdrachten en alle bijkomende (administratieve) verplichtingen.

Over ons

Gerelateerd nieuws


Aantal studenten hbo-verpleegkunde toegenomen


Wat betekent de fusie tussen het AMC en het VUmc voor jou?

Deel op Linkedin
Deel op Facebook

Ben je een ZZP’er in de zorg of wil je dat graag worden?

Download net als 1282 andere zorgprofessionals ons e-book.

Ik wil het gratis e-book