5 februari 2019 5 minuten

Onderzoek Nivel: huisartsen werken gemiddeld 59 uur per week

Recent werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de tijdsbesteding van huisartsen. Uit de resultaten blijkt dat huisartsen per 1 fte ongeveer 59 uur per week aan het werk zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel.

 

Nivel doet onafhankelijk onderzoek naar de zorg in Nederland en houdt zich bezig met thema’s van groot maatschappelijk belang. Aan het tijdsbestedingsonderzoek werkten 708 huisartsen mee. Maar liefst 39.648 meetmomenten werden in het onderzoek meegenomen.

 

Vrijwel geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen

Veel huisartsen werken tegenwoordig, althans op papier, parttime: gemiddeld driekwart van een volledige werkweek. In die driekwart werkweek zijn ze daarentegen 44 uur aan het werk. Omgerekend naar een volledige werkweek betekent dit ongeveer 59 uur per fte (fulltime-equivalent). Er was zo goed als geen verschil tussen de gemaakte uren van mannelijke huisartsen ten opzichte van de werkuren van vrouwelijke huisartsen.

 

Onderzoek met behulp van sms

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van sms’jes. In deze sms’jes werd geïnformeerd wat de huisarts op dat moment aan het doen was. Door de snelle respons op de sms’jes ontstaat een realistisch beeld van de tijdsbesteding, invulling en daadwerkelijk gewerkte uren van huisartsen.

 

Wél onderscheid tussen typen huisarts

Zelfstandig gevestigde huisartsen werken het meest: ongeveer 61 uur per fte, gevolgd door huisartsen die in dienst zijn bij een praktijk en vaste waarnemers met ongeveer 56 uur per fte. Wisselende waarnemers werken minder, ongeveer 53 uur per fte. Dit verschil wordt mogelijk deels verklaard doordat een vaste huisarts een ander soort behandelrelatie heeft met de patiënt.

 

De veranderende rol van de huisarts

Hoewel huisartsen een aanzienlijk deel van hun week spenderen aan werk, is dit historisch gezien niet uitzonderlijk te noemen. Iedereen kent wel het beeld van de ouderwetse dorpsdokter, die dag en nacht bereikbaar was voor de praktijk. Van oudsher waren huisartsen inderdaad vaak solisten, die de hele week ter beschikking stonden van hun praktijk.

 

Vanaf de jaren 80 is dit gaandeweg veranderd. Er ontstonden maatschappen en groepspraktijken, waardoor een huisarts niet voortdurend nacht- en weekenddiensten hoefde te draaien. Er kwamen meer parttime huisartsen bij, waaronder ook veel vrouwen. Ook werd er per regio een dienstrooster opgesteld en is op veel plaatsen de huisartsenzorg buiten kantooruren geregeld bij een zogenaamde HAP (huisartsenpost).

 

Daarnaast is de aard van de huisartsenzorg veranderd. Door verbeterde medicijnen speelt de huisarts een belangrijke rol in de eerstelijns begeleiding van patiënten met chronische ziekten. Hierbij wordt hij/zij ondersteund door praktijkondersteuners.

De indeling en invulling van de werkweek van een huisarts is veranderd. Desondanks blijkt uit deze cijfers dat huisarts zijn een vak is, dat net als andere beroepen in de zorg, bijzondere toewijding vraagt.

Wie is Interchange?

Wij helpen zorgprofessionals bij het vinden van een vaste baan, detacheer-werk of uitzendwerk. En ben je ZZP’er of overweeg je er een te worden? Wij staan je bij met opdrachten en alle bijkomende (administratieve) verplichtingen.

Over ons

Gerelateerd nieuws


Onderzoek wijst uit: depressie kan erfelijk zijn


Werken in het nieuwe ziekenhuis op Curaçao

Deel op Linkedin
Deel op Facebook

Ben je een ZZP’er in de zorg of wil je dat graag worden?

Download net als 1282 andere zorgprofessionals ons e-book.

Ik wil het gratis e-book